engsetaasen

Nærmer seg for Engsetåsen

I juni skal boligtomtene i Engsetåsen opp til behandling i kommunen, og det er snart klart for salgsstart.

Her kommer 15 boligtomter med nærhet til det aller meste, solrike forhold og god utsikt. I første uken i juni skal planene behandles, for deretter å bli lagt ut på høring i seks uker. Boligområdet skal etter planen være ferdigbehandlet og godkjent i månedsskiftet august-september, og vil bli lagt ut for slag så fort kommunen gir klarsignal. Dette er stedet for deg som vil bygge drømmehuset i trygge og rolige omgivelser. Det er lagt til rette for påkobling til kommunalt vann,samt eget renseanlegg. I tillegg vil det bli lekeplass når den første boligen kommer opp.